Posts Tagged ‘temperatuurverloop’

Global average temperature increase GISS HadCRU and NCDC compared

March 1, 2010

I made some graphs of global temperature change according to the three major compilations based on measured surface temperatures: GISS, HadCRU and NCDC. They are expressed as the temperature difference (“anomaly”) with respect to the 1901-2000 average as the baseline.

Temperatures jiggle up and down, but the overall trend is up: The globe is warming.

To highlight the long term trend more clearly, below the same figure with in addition the 11 year running mean (which stops 5 years short of each endpoint for lack of data to calculate the mean):

Some people prefer you to only look at the last dozen of years:

Often, the last datapoint (representing 2009) is omitted, and only HadCRU temperatures (in blue) are shown, to create the most visually compelling picture for claiming that “global warming has stopped” or even reversed (“blogal cooling”, pun intended).

If however we look at the trend through the average of the three datasets over the period 1975-2009 (during which greenhouse gas forcing was the dominant driver of climate change), we see the following:

The trend over 1975 to 2009 is approximately the same (0.17 +/- 0.03 degrees per decade) for all three temperature series.

The error represents the 95% confidence interval for the trend, i.e. if you were to repeat the trend analysis a hundred times on the real underlying data, 95 times you would find that the trend is within the range 0.14 to 0.20 degrees per decade.

The thin black lines represent the 95% confidence “predictions bands” for the data: Based on the observed variability, 95% of the data are expected to fall within these lines.

The observed yearly variability in global temperatures (sometimes exceeding 0.2 degrees) is such that 10 years is too short to discern the underlying long term trend (0.17 degrees per decade). There is no sign that the warming trend of the past 35 years has recently stopped or reversed.

 More info:

A major difference between the datasets is that HadCRU omits the arctic (in effect assuming that is warms as the global average), while GISS estimates it by interpolation. I don’t know about NCDC. See also RealClimate and James Hansen.

Similar analysis of GISS, HadCRU and NCDC temperatures up to 2007 by Tamino. Other nifty analyses by Tamino relating to the same theme can be found here, here, here and here.

1998 was a record warm year in large part because of a very strong El Nino event. If the effect of the ENSO cycle is removed, the warming trend becomes even more apparent, see e.g. RealClimate. Other rebuttals of the spurious 1998-claim at SkepticalScience, Coby Beck, Zeke Hausfather, RealClimate, Scott Mandia, Greenfyre (including lots more links) and Peter Sinclair of the denial crock of the week youtube videoseries.

Four independent statisticians were given the data (up to 2008) and asked to look for trends, without being told what the numbers represented. Not surprisingly, they found no evidence of a downward trend. Story retold e.g. here and here.

Robert Grumbine explains the art of cherrypicking and why it is not science.

Update: If you want higher resolution versions of any of the figures here you can email me via the link on the right (under “pages”).

Gerrit Hiemstra maakt korte metten met Hans Labohm

November 20, 2009

Gerrit Hiemstra, welbekend van het NOS weerbericht, neemt het op tegen Neerland’s bekendste “scepticus” Hans Labohm.

Aan de hand van Labohm’s eigen betoog geeft Hiemstra inzicht in de tactieken die “sceptici” gebruiken om mensen voor de gek te houden (enigszins ingekort, en mijn commentaar schuingedrukt tussen vierkante haken):

1: De grafiek in de oorspronkelijke bijdrage van Labohm loopt van januari 1998 tot februari 2008. Waarom stopt de grafiek eigenlijk bij februari 2008? Het is nu toch november 2009? Het antwoord is simpel: sinds februari 2008 is de temperatuur weer gestegen en klopt het verhaal niet meer.

Conclusie: selectief gebruik van data, cherrypicking, misleiding, mensen voor de gek houden.

2: In de reactie van Labohm op mijn artikel tovert Labohm een nieuwe grafiek uit de hoge hoed. De temperatuurgrafiek is gebaseerd op een beperkte dataset van de V.S. [Dit werd door Labohm verzwegen], en deze wordt vergeleken met wereldwijde CO2-data. Dit is appels met peren vergelijken.

Conclusie: selectief gebruik van informatie, cherrypicking, misleiding, mensen een rad voor de ogen draaien.

3: Dan de tweede grafiek uit de bijdrage van Labohm, een “temperatuurreconstructie over de laatste 9000 jaar.” Hij concludeert: “dat er eerdere perioden waren (…) waarin de temperatuur hoger was dan nu.” Opnieuw appels met peren vergelijken, want de grafiek is alleen representatief voor het Alpengebied en niet voor de hele wereld.

Conclusie: selectief gebruik van informatie, cherrypicking, misleiding, mensen om de tuin leiden.

4: Tenslotte citeert Labohm een regel uit het derde IPCC rapport. Dit rapport is overigens uit 2001, terwijl er inmiddels al een vierde IPCC rapport is (alsof er in de tussentijd niets gebeurd is). De zin is echter uit zijn verband gerukt. Voor het volledige citaat verwijs ik naar de bijdrage van Ben Lankamp. [Het komt neer op de algemene wijsheid: “Alle modellen zijn fout, maar sommigen zijn wel nuttig.” En dan het laatste gedeelte weglaten.]

Conclusie: selectief gebruik van informatie, cherrypicking, misleiding, mensen voor het lapje houden.

Dit zijn vier goocheltrucs die Labom en andere “sceptici” gebruiken om de klimaatverandering te ontkennen. Het heeft niets, maar dan ook niets met wetenschap te maken, ondanks het wetenschappelijke sausje dat er over wordt gegoten. Laat u er niet door imponeren, het hoort bij de act.

Waarom maak ik me er zo druk om? Omdat het onzin is en daar kan ik niet tegen.

Gerrit Hiemstra.

Daar sluit me van harte bij aan. Lees ook Hiemstra’s hoofdbetoog (“goochelen met Hans Labohm“). Ik luister sindsdien met nog meer plezier naar het weerbericht. Goed om te merken dat onze weerman ook wat betreft klimaatverandering kennis van zaken heeft. Hulde aan Hiemstra voor een sterk beargumenteerd en helder geschreven weerwoord op de struisvogelpraktijken van Labohm.

Labohm gaat zover ons te doen willen geloven dat de temperatuursstijging vanaf 1975 komt door het eindigen van de kleine ijstijd. In 1850. Nou vraag ik je. En dat noemt zichzelf een scepticus? Van kritisch nadenken geen spoor te bekennen. De Belgische blogger Jules heeft een hele serie over Labohm’s misleidende uitingen, en hoe meer hij zijn praktijken tegen het licht houdt, hoe harder zijn oordeel.

Spijtig dat de NOS zich genoodzaakt zag een prominent platform te bieden aan iemand die zo’n loopje neemt met de wetenschap, met statistiek, en met logica. Het principe van hoor en wederhoor, zoals dat binnen de journalistiek gebruikelijk is, leidt op deze manier tot meer verwarring dan wijsheid. We zouden toch ook raar opkijken als we elke week in de krant zouden lezen dat roken niet slecht voor de gezondheid is.

Deze grafiek geeft ook duidelijke aan hoe de temperatuur en CO2 met elkaar samenhangen op een tijdsschaal die relevant is voor de huidige klimaatverandering. Op die website kun je zelf grafieken maken op basis van vele verschillende klimaatrelevante metingen. Leuk om mee te spelen. Of goochelen.


%d bloggers like this: