Posts Tagged ‘KNMI’

The Dutch view on the future of the IPCC – what it does and what it does not say

July 15, 2013

Guest post by Hans Custers. Dutch version is here.

The IPCC invited the governments of all participating countries to give their view on the future of the climate panel. The IPCC is a complex organization, dealing with a very complex subject, so perfection will be impossible to achieve. Or, from an optimistic point of view: there’s always room for improvement. And of course, a transparent process of self-reflection is a very good start for improvements. But well, this is the IPCC, so there is a catch. Whatever happens in this process, it will be spun by the anti IPCC and anti climate science campaign as ‘evidence’ for their claims. Every bit of criticism on the IPCC’s procedures and methods will be spun as substantial criticism on the scientific content of the assessment reports. And if governments would be reluctant to criticize, because they know it will be taken out of context, it would be seen as ‘evidence’ for the huge climate conspiracy.

The Netherlands has finished their submission and it was published (pdf) on KNMI’s website early last month. In my opinion they did what they should have done: they presented a straightforward view, not worrying about the inevitable spin by the skeptic campaign. And, oh yeah, inevitable it was. The next quote appeared in internet discussions again and again, after skeptics found the submission:

The IPCC needs to adjust its principles. We believe that limiting the scope of the IPCC to human-induced climate change is undesirable, especially because natural climate change is a crucial part of the total understanding of the climate system, including human-induced climate change. The Netherlands is also of the opinion that the word ‘comprehensive’ may have to be deleted, because producing comprehensive assessments becomes virtually impossible with the ever expanding body of knowledge and IPCC may be more relevant by producing more special reports on topics that are new and controversial.

Skeptics don’t seem to understand, or don’t want to understand, that this is about the IPCC organization only, and not about the content of assessment reports, or even climate science in general. They suggest the Dutch government thinks that natural influences and controversial topics may have been underestimated in previous assessments. There are some things they overlook.

(more…)

De staat van het klimaat 2009

February 6, 2010

De perikelen omtrent het IPCC ten spijt, gaat klimaatverandering gewoon door. De staat van het klimaat geeft een actueel overzicht:

– De mondiale broeikasgasemissies blijven stijgen.

Het eerste decennium van de 21e eeuw is het warmste tijdvak van tien jaar sinds het begin van de temperatuurmetingen.

De zomerse zeeijsbedekking in het Noordpoolgebied is de laatste jaren sneller geslonken dan op basis van de projecties van het IPCC in 2007 verwacht werd.

Het ijs op Groenland en Antarctica smelt sneller dan door het IPCC werd aangenomen.

– Verder neemt de fractie van de CO2-emissies die wordt vastgelegd in biosfeer en de oceaan af. (Daar verschillen de meningen over)

– Vanuit de astrofysica komen steeds meer signalen van een langdurige periode met minimale zonneactiviteit

Dat laatste kreeg alle aandacht in het NOS journaal. (Waarom horen we zo weinig over het smelten op Groenland en Antarctica?) Het huidige zonne-minimum duurt erg lang; dat heeft waarschijnlijk een temperende invloed op de globale temperatuur. Als de zon inderdaad relatief “stil” blijft de komende jaren/decennia kan dat de temperatuursverhoging als gevolg van stijgende broeikasgasconcentraties temperen.

Dat is dan een “natuurlijke meevaller”, maar het betekent ook dat als de zon naar haar “normale staat” terugkeert, de opwarming dubbel en dwars terugkomt (door een combinatie van een natuurlijke en menselijke “tegenvaller”). Terwijl we ons dan misschien veilig achten, omdat de opwarming niet zo sterk is geweest. Dat is een uiterst gevaarlijke situatie, te meer daar de “sceptici” er garen bij kunnen spinnen om het publiek een vals gevoel van veiligheid te geven. Zeker gezien het huidige politieke klimaat.

KNMI: De toestand van het klimaat

August 5, 2008

 

Het nieuwe KNMI rapport “De toestand van het klimaat” is net uitgebracht. Het is een 5 jaarlijkse rapportage gericht aan overheden, organisaties en het algemene publiek. Het kreeg ruim aandacht in de Nederlandse media, vooral de conclusie dat Nederland meer dan twee keer zo snel opwarmt als het globale gemiddelde.


Nou is dat op zich niet zo verwonderlijk, want landmassa’s warmen sterker op dan de oceanen. Iedereen kent wel de ervaring dat ’s zomers op het strand het zand warmer aanvoelt dan de zee. De warmte wordt gemengd (en dus getemperd) in de bovenste waterkolom, en bovendien heeft water een grote warmtecapaciteit (waardoor het minder opwarmt met dezelfde toevoer aan energie). Inderdaad is het grootste deel van Europa sterker opgewarmd dan gemiddeld over de aarde.


Nederland is natter geworden over de laatste 100 jaar. 750 mm neerslag gemiddeld per jaar, zoals ik op school heb geleerd, lijkt nu iets uit het verleden te zijn. 
 


Lokaal-globaal

Figuur 2.1 uit het rapport laat zien dat de temperatuur in Nederland veel sterker heen en weer schommelt dan de globale temperatuur. Ook dat is vrij logisch, want als je een gemiddelde neemt over vele metingen, middel je willekeurige variaties steeds sterker uit. Dat geldt voor vele metingen in de ruimte (globaal vs Nederland) en ook bv voor vele metingen in de tijd (40 jaar versus 5 jaar). Dit mag dan heel logisch zijn, je zou versteld staan hoe vaak de menselijke invloed op het klimaat ontkend wordt, gebaseerd op een 5 (soms zelfs 1) jarige trend of op die ene gletsjer in Afrika (of was het de Himalaya?) die in lengte aan het toenemen is. Dat soort redeneringen kun je voornamelijk op internet vinden (en bijvoorbeeld niet op een wetenschappelijke conferentie). Het positieve eraan is dat je daarmee een waarschuwingssignaal krijgt dat de informatie op de desbetreffende website wellicht niet wetenschappelijk verantwoord is (ook al doen ze vaak hun uiterste best het wel wetenschappelijk te doen lijken).

Temperatuurverloop Nederland en globaal

Temperatuurverloop 1950 - 2008 Nederland en globaal

Op p22 staat te lezen dat “een verband (van de sterke temperatuurstijging) met het versterkte broeikaseffect voor de hand ligt, maar nog niet is aangetoond.” Die zin lijkt meer voor wetenschappers bedoeld dan voor het brede publiek, waar het rapport zich op richt. De onzekerheid ligt hem hier volgens mij voornamelijk in het feit dat de meetreeks over een klein gebied zoveel variatie heeft (zoals hierboven beschreven), en dat maakt het moeilijker om er sterke conclusies aan te verbinden (in vergelijking met de globale temperatuurstijging). En natuurlijk, een strikt bewijs in de mathematische zin van het woord is er niet (en zal er nooit zijn).


De meeste lezers van het rapport (en de media berichten erover) zullen dit echter heel anders interpreteren. Velen zullen hieruit
 opmaken dat het goed kan dat de (globale of lokale?) temperatuurstijging niets met het broeikaseffect te maken heeft. Terwijl de kans daarop erg klein is. Onzekerheid is een begrip dat binnen de wetenschap een heel andere betekenis heeft dan daarbuiten. Veel wetenschapscommunicatie loopt hierop spaak. Jammer.

Desalniettemin is het rapport zeker de moeite waard om te lezen.

 

 


%d bloggers like this: