Posts Tagged ‘klimaatsceptici’

De paranoia van Leon de Winter

January 4, 2010

Een goede column van Willem Breedveld in de Trouw van 30 december vorig jaar, over de toegenomen populariteit van complot theorieën: 

“Om die reden weigeren burgers zich in te laten enten, want achter die vaccins zouden corrupte farmaceuten schuilgaan en een overheid die willens en wetens zwijgt over de bijwerkingen. Legio mensen ook volgden de klimaattop in Kopenhagen met de grootste scepsis, overtuigd als ze zijn dat de opwarming van de aarde een verzinsel is van milieuactivisten, wetenschappers en politici om arme burgers op te zadelen met draconische milieumaatregelen.

En om die observatie kracht bij te zetten schrijft Leon de Winter een paar dagen later in de Volkskrant:

“Maar voordat er talloze miljarden worden overgemaakt aan dictators in de derde wereld, en voordat groene bankiers als Al Gore, de klimaathypocriet wiens leefwijze net zoveel CO2 kost als een Afrikaanse stad, hun zakken gaan vullen en wij door apocalyptische groene activisten worden gedwongen als middeleeuwse kluizenaars te gaan leven, is het zaak de basis van de wetenschap rond het klimaat nog eens goed, en in het openbaar, met alle gegevens en de statistische hocuspocus die op de ‘rauwe’ data wordt losgelaten aan ons, het volk, te presenteren.”

Leon op z’n best (natuurlijk mag Al Gore niet ontbreken, en blijkbaar is klimaatverandering een verzinsel om de mensheid tot middeleeuwse kluizenaars te maken). En naar dat soort borrelpraat zouden we meer moeten luisteren? Kom nou! Je mag het best ergens mee oneens zijn, maar als elke bewijsvoering ontbreekt zal de wetenschap weinig boodschap aan jouw afwijkende mening hebben. En gelukkig maar. Het “wachten” is alleen tot dat besef ook in de media en de politiek doordringt.

Leon heeft blijkbaar wat op internet zitten surfen, waar naast goede informatie natuurlijk de grootst mogelijke onzin te vinden is. Het kaf van het koren scheiden is dan niet altijd eenvoudig. Breedveld drukt zich iets diplomatieker uit:

“Burgers zijn weliswaar een stuk mondiger geworden en dankzij de zegeningen van internet voelen zij zich ook heel wat mans, maar het lijkt wel of daarmee het wantrouwen in de overheid, in van oudsher vertrouwde instituten groter is geworden. Het oude vertrouwen heeft plaatsgemaakt voor een aan paranoia grenzend wantrouwen.

Het fascinerende van het geloof in complotten is dat ze onmogelijk te ontzenuwen zijn. Iedere tegenwerping wordt gezien als een truc van de complotteurs om ons op een dwaalspoor te zetten.”

“En het is waar: Het geloof in een complot maakt de wereld ook een stuk overzichtelijker. Desondanks blijft het een aanfluiting voor het verstand. Daarom, om met het motto van Kant te besluiten: sapere aude: mens durf te denken.”

Klimaatbedrog

August 16, 2008

 

De meeste mensen hebben wel eens van iemand gehoord dat het hele klimaatverhaal bedrog is. Zo niet, dan kun je op internet vele suggesties in die richting vinden, ook van invloedrijke mensen zoals een Amerikaanse senator en populaire schrijvers. Het is allemaal een links complot om ons onze SUV’s en corrupte levenstijl te laten opgeven, en om de overheid (“roverheid”) meer macht te geven en ons geld af te troggelen. Een iets mildere variant claimt dat wetenschappers angst zaaien over klimaatverandering voor eigen financieel gewin. Hiermee gebruiken mensen het argument van “follow the money” dus om te impliceren dat wetenschappers liegen. Dat zet de wereld natuurlijk op z’n kop. “We’re not in for the gold”, zoals actieve blogger/wetenschapper Michael Tobis schrijft. Er wordt nooit een samenhangende uitleg gegeven hoe je duizenden wetenschappers een bepaalde theorie kunt laten aanhangen waarvan zij weten dat hij niet klopt. Het is een van de minst geloofwaardige complottheorieen die ik ooit gehoord heb.

 

Maar er is inderdaad opzettelijk klimaatbedrog geweest!

Afgelopen jaar werd er een wetenschappelijk artikel verspreid (vnl via een “sceptische” email listserv) waarin werd geclaimd dat de toename van atmosferisch CO2 werd veroorzaakt door oceaan bacterieen i.p.v. door menselijke activiteit. Het was zo geschreven dat het er geloofwaardig uitzag, inclusief wiskundige vergelijkingen en wetenschappelijk taalgebruik. Maar het was allemaal verzonnen.

 

De “sceptische” listserv, via welke het artikel een wijd publiek kreeg, stuurde een “hoax alert” 70 minuten later (nadat ze hadden uitgevonden dat de zogenaamde auteurs van het artikel niet bestonden). Maar toen had het verhaal zich via internet al als een virus verspreid. Email ketens, websites en radioprogramma’s deden al verslag van de ondergang van de global warming angstzaaierij.

 

Een interessant interview met de (anonieme) schrijver is hier. Hij/zij wilde laten zien dat vele “sceptici” achter alles aan lopen dat hun zienswijze ondersteunt, onafhankelijk van het waarheidgehalte.

 

Een interessante vraag is nu natuurlijk of dezelfde practical joke ook in de andere richting zou werken: Wat als iemand een artikel zou verzinnen waarin overdreven alarmerende beweringen worden gedaan, die lijnrecht tegen de huidige kennis en inzichten ingaan? Waarin bv wordt beweerd dat CO2 10 keer zo veel infrarood straling absorbeert als tot nu toe is gemeten, of zo iets dergelijks. Ik weet zeker dat er ergens wel iemand op zou staan om het einde van de wereld aan te kondigen. Maar ik zou verbaasd zijn als er ook klimaatwetenschappers achter zo’n onwaarschijnlijk verhaal zouden aanhollen. Zij zouden waarschijnlijk sceptisch zijn. In de ware zin van het woord in dit geval.

 

De hartelijke ontvangst die dit artikel in “sceptische” kringen genoot laat ook nog iets anders zien: Als de bewijsvoering tegen antropogene klimaatverandering is dat the extra CO2 in de atmosfeer een natuurlijke oorzaak heeft, impliceert dat toch dat CO2 inderdaad een belangrijke invloed op het klimaat heeft. Anders zou de bron van de extra CO2 niet relevant zijn voor klimaatverandering. Dit laat zien dat vele “sceptici” niet geïnteresseerd zijn in een samenhangende verklaring voor de geobserveerde veranderingen in z’n geheel. Er is geen global warming, of global warming komt door de zon, of door bacterieen, of global warming is goed voor ons. Je kunt een dergelijke onsamenhangende argumentatie vaak horen van een en dezelfde persoon. Blijkbaar hoeft een argument niet in het hele plaatje te passen, als het maar gebruikt kan worden om een vooropgestelde en wenselijke conclusie te ondersteunen.


%d bloggers like this: