Posts Tagged ‘Himalaya’

Glaciers are retreating, but won’t be gone in 2035

January 28, 2010

(Nederlandse versie hier)

In the latest IPCC report the claim was made that the Himalayan glaciers would very likely be gone by 2035, if present rates of warming continued. That is not the case. The source for this statement was a WWF report, which in turn relied on a report from the International Commission on Snow and Ice (ICSI). This report however mentioned the year 2350, which was mistakenly taken over as 2035 in the WWF (and subsequently the IPCC) report. I.e. the IPCC used a secondary source, apparently without checking the primary source. Even then, the year 2350 is only based on extrapolation and is not strongly supported, as William Connolley points out.

This is absolutely wrong, and much more problematic than the whole stolen emails-affair. This statement should not have made it through the rigorous review process that IPCC reports undergo. It appeared in the working group 2 report, about effects of climate change. The scientific basis for this field (and apparently also the level of review) is not as strong as that for working group 1, about the physical workings of the climate system.

It doesn’t mean that everything is fine with the glaciers. The vast majority of glaciers worldwide are retreating, just not suddenly 25 times as fast as they did in the previous 40 years. The scientific basis of how and why the climate is changing (i.e. the topic of working group 1) has not been tarnished, despite claims to the contrary from the usual suspects. However, the chance of such a blunder occurring again should of course be absolutely minimized.

One of the Indian scientists involved, Murari Lal, has been falsely cited as having put the 2035 number in the report for political purposes; a quick check with him personally revealed that he didn’t. This kind of witch-hunt seems to have become the norm in climate science reporting, a very sad state of affairs.

See also the reaction of the IPCC, RealClimate and several other bloggers (SkepticalScience, Stoat, Deltoid, and a detailed account by Nielsen-Gammon and ClimateScienceWatch) and a good presentation about changes in glaciers, with on page 40 the context of the erroneous 2035-statement.

Update: More good posts at MoD, Deltoid

Gletsjers slinken, maar niet zó snel

January 22, 2010

(English version here)

In het laatste IPCC rapport stond de bewering dat de Himalaya-gletsjers in 2035 heel waarschijnlijk verdwenen zijn. Dat klopt niet. Als bron werd een WNF rapport aangehaald, dat wederom een ander, meer vooraanstaand rapport aanhaalde (van de International Commission on Snow and Ice, ICSI). Volgens het ICSI rapport zouden de gletsjers in 2350 (bijna) verdwenen zijn, maar in het WNF rapport werd dit 2035 (waarschijnlijk een typefout, tenzij je van complottheorieën houdt). Oftewel, het IPCC rapport ging af op een secundaire bron, blijkbaar zonder de primaire bron te checken. Het jaar 2350 is trouwens puur gebaseerd op extrapolatie en kan daarmee ook niet als degelijk onderbouwd worden beschouwd.

Dit is absoluut fout, en in feite veel schadelijker voor de geloofwaardigheid van het IPCC dan de hele email–affaire. Deze bewering zou niet door de grondige review die IPCC rapporten ondergaan hebben moeten komen. Het stond in het rapport van werkgroep 2, over effecten van klimaatverandering, en de wetenschappelijke basis van dit onderzoeksveld (en blijkbaar ook de mate van review) is niet zo sterk als dat voor werkgroep 1, over de fysische werking van het klimaatsysteem.

Hieruit moet niet de conclusie worden getrokken dat alles koek en ei is met de gletsjers. Ze zijn zich wel degelijk aan het terugtrekken, alleen niet plotseling 25 keer zo snel als de afgelopen 40 jaar het geval was. De wetenschappelijke basis van hoe en waarom klimaatverandering plaatsvindt (waar werkgroep 1 zich mee bezig houdt) wordt hierdoor niet aangetast. Wel is het natuurlijk zaak dat de kans op herhaling van een dergelijke slip tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Zie ook een reactie van het IPCC, RealClimate en diverse andere bloggers (SkepticalScience, Stoat, Deltoid, en een gedetailleerde analyse van Nielsen-Gammon) en een presentatie over veranderingen in gletsjers, met op pagina 40 kort de context van de gewraakte 2035-bewering toegelicht.


%d bloggers like this: