Posts Tagged ‘emissiehandel’

Vergroening van het belastingstelsel in zicht?

June 5, 2010

Eindelijk eens goed nieuws:

De Europese Commissie werkt aan een voorstel waarbij de belasting op energie gaat variëren naar CO2-uitstoot.

De cynicus in mij zegt “eerst zien, dan geloven”.

Het is zonneklaar dat voor een effectief klimaatbeleid de kosten van CO2 uitstoot een prijs moet krijgen (prijsprikkels werken beter en zijn i.h.a. meer acceptabel dan ge- en verboden). Daar komt nog bij dat wij de vruchten plukken van de activiteiten die CO2 uitstoten, maar de rekening doorschuiven naar de toekomst. Er zit iets asociaals in het principe van ‘buy now, let someone else pay later’.

Let wel:

“Het doel is niet om de belastingen te verhogen”, zei de Commissiewoordvoerster eerder tegen persbureau Reuters. “We willen ze herstructureren op een manier die consumenten kunnen begrijpen en beheren. Consumenten kunnen dan hun bedrag aan belasting verminderen door hun gedrag te veranderen en energie te besparen.”

Om dan gelijk een aantal uitzonderingen (zware industrie) te noemen. Kan niet alles tegelijk willen natuurlijk.

Wat mij betreft is een budgetneutrale CO2 belasting inderdaad het beste, eventueel gecombineerd met een verschuiving in de belastingen van arbeid naar grondstoffen en CO2. Als iets kapot is, maar goed te repareren valt, is het vaak goedkoper om een nieuwe te kopen dan om het te laten repareren, vanwege de hoge arbeidskosten in het Westen. Dat vind ik niet logisch.

Ik schreef al eerder over emissiehandel en CO2 belasting, naar aanleiding van een stukje over de econoom Michael Grubb.

Het ironische aan die discussie is dat in Westerse landen de aversie tegen een CO2 belasting groot is, terwijl in opkomende economieën zoals China en India een CO2 plafond (de “cap” van cap and trade) niet makkelijk geaccepteerd zal worden.

Onlangs werd weer duidelijk dat het emissiehandel systeem veel mazen heeft die misbruikt kunnen worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die niet gedicht kunnen worden. Toch zie ik meer in een eenvoudige CO2 belasting, al geef ik onmiddellijk toe dat ik niet gehinderd word door veel economische kennis in deze.

Emissiehandel volgens Grubb

November 16, 2009

De Britse econoom Michael Grubb over de Europese emissiehandel (NRC 9 november; mijn nadruk):

Overheden zijn veel te coulant naar de bedrijven die eraan meedoen. Ze mogen te veel CO2 uitstoten. De prikkel om over te stappen op groene technologieën is te gering. Een aanscherping van de Europese CO2-doelstelling zou dat kunnen corrigeren. Of het zover komt?”

,,Onderzoek laat zien dat de industrie de kosten van milieu-aanpassingen voortdurend te hoog inschat. We hebben onder meer gekeken naar de overstap van loodhoudende op loodvrije benzine. De kosten daarvan bleken uiteindelijk drie keer zo laag als verwacht. Dat beeld zien we steeds. Bedrijven vrezen maatregelen en proberen via intensieve lobby’s te worden ontzien. Brussel moet door die angst heen breken. De vraag is: hoe hard durft de Europese Commissie te zijn? Het handelsysteem is weliswaar verder aangescherpt voor de periode na 2012, maar nog te weinig. Het is nu te zwak om het klimaatprobleem echt aan te pakken.”

De kosten van milieumaatregelen worden vaak te hoog ingeschat door de industrie. Als dat inderdaad zo is, is dat een interessant gegeven in verband met de vaak gehoorde claim dat iets doen aan het klimaatprobleem ‘slecht is voor de economie’. Nou is dat zowiezo een rare claim als je de kosten van emissiereductie vergelijkt met die van andere kostenposten. De claim dat de hele economie zal instorten als we CO2 emissies zouden reduceren is nogal alarmistisch natuurlijk. Raar eigenlijk, dat diegenen die dit het hardste roepen juist ook degenen zijn die anderen van alarmisme beschuldigen.

Anderen beschuldigen waar je zelf bij uitstek schuldig aan bent lijkt in de mode. Wilders is een echte trendsetter in dat opzicht.

Hetzelfde interview met Grubb wordt ook besproken door Paul Luttikhuis in het NRC klimaatblog. Zie voor een aantal ‘expert opinies’ over de voors en tegens van emissiehandel versus een CO2-belasting hier.

James Hansen (een vooraanstaand klimatoloog) is een fervent tegenstander van emissiehandel, en voorstander van een CO2 belasting (bijv hier). Zijn argumenten klinken heel logisch: Emissiehandel leent zich te goed voor misbruik en onder-de-tafel onderhandelingen. Wallstreet zou er wel bij varen, maar het klimaat schiet er niet veel mee op, beweert hij. Let wel, Hansen is geen econoom (en ik ook niet).

Een carbon tax darentegen is in principe simpeler, en als het bij de bron wordt geheven, valt er niets te ontduiken of tegen te lobby-en. Het probleem, zoals Grubb ook aangeeft, is dat die lange tijd is geprobeerd, maar op teveel tegenstand stukliep. Wellicht van dezelfde groepen die bij emissiehandel veel meer mazen tussen de regels zien waar ze tussendoor kunnen glippen. Ironisch genoeg is dat precies de reden waarom een directe CO2 belasting juist de voorkeur verdient.


%d bloggers like this: