Posts Tagged ‘bedrog’

Sceptici: Houd op met het verdraaien en misbruiken van de wetenschap

December 14, 2009

In de Volkskrant van zaterdag 12 december stond een heel goed artikel van Martijn van Calmthout, chef wetenschap, te lezen hier. De beste passages heb ik hieronder samengevat.

“De meeste klimaatsceptici reageren steevast verontwaardigd op suggesties dat ze in feite politiek gemotiveerd zijn. Ze hangen liever de wetenschapper uit. Het wordt tijd dat ze daarmee ophouden, en dat eindelijk wordt erkend dat het klimaatdossier vooral een politiek dossier is.“

PVV-er Richard de Mos ging tekeer tegen de wetenschap bij Pauw en Witteman, en probeerde het doen voorkomen alsof de gestolen emails de hele wetenschappelijke bewijsvoering op losse schroeven zette. Net als de meeste andere “sceptici” probeert hij het ook doen voorkomen alsof hij op wetenschappelijke gronden argumenteert. Maar daar is zijn optreden wat al te doorzichtig voor.

“Voor de beter geïnformeerde televisiekijker waren zijn interventies vooral een bloemlezing uit het rijke en overbekende oeuvre van de klimaatsceptici. Het wordt niet warmer, er is wel meer CO2, dus kan dat de oorzaak van klimaatverandering niet zijn. De zeespiegel stijgt niet. Al Gore is een leugenaar die in zijn film beweert dat heel Nederland onderloopt. De grafiek van het vroegere klimaat is een vervalsing. En van zure regen hebben we uiteindelijk ook nooit meer iets vernomen. En dat wist de wetenschap ook zo zeker. Nou dan.”

Het wordt wel warmer: De jaren 2000 – 2009 zijn warmer dan de het decennium ervoor, en dat was weer warmer dan de 10 jaar daarvoor.
De zeespiegel stijgt (en sneller dan de modellen hadden voorspeld)
– Al Gore moet blijkbaar altijd even worden genoemd. De pot verwijt de ketel.
Van vervalsing is geen sprake
– Het zure regen probleem hebben we grotendeels opgelost door goed naar de wetenschap te luisteren en maatregelen te nemen.

“De enige serieuze interventie die de redactie van het programma via het oortje van Jeroen Pauw tussen het gekijf door wist te wringen, was wel een goeie: wat, meneer De Mos, zou het belang van de klimaatalarmisten kunnen zijn om iedereen de stuipen op het lijf te jagen, desnoods door glashard te liegen?”

Goeie vraag. Het antwoord van de Mos:

Eenvoudig, zei de PVV’er na enkele valse starts. Er is een paar jaar geleden afgesproken dat het warmer moet worden om gewone belastingbetalers in de tang te nemen. Onder aanvoering, uiteraard, van Samsons eigen PvdA. Dat was gek genoeg een bevrijdend moment in de historie van het Nederlandse klimaatdebat. Jarenlang al hebben klimaatsceptici ook hier van zich doen horen, (…) maar daar was het wapen niet de ideologie. Daar was het wapen de wetenschap. Of het moest er op lijken. (…)

De enige momenten dat het klimaatdebat echt politiek werd, was als het ging over de motieven van de klimaatsceptici. (…) Zeker in de begintijd waren de steenkoolindustrie en oliemaatschappij Exxon Mobile belangrijke financiers van tegengeluid tegen de wetenschap die almaar alarm sloeg over klimaat en de uitstoot van CO2.

Daarbij, toonde Amerikaanse onderzoeksjournalist Chris Mooney in zijn boek The Republican War on Science aan, werden tactieken ingezet die decennia eerder door de tabaksindustrie waren gebruikt om wetgeving tegen (mee)roken te frustreren. ‘Twijfel is ons product’, aldus een memo van een betrokken pr-bureau, dat adviseerde deskundigen met afwijkende opvattingen te helpen met het krijgen van publiciteit.

De Nederlandse klimaatsceptici spelen sinds jaar en dag de kaart van de wankele klimaatwetenschap. (…) In de media doet het idee van tegenstand tegen de arrogante wetenschap het goed. Iemand als Labohm klaagt weliswaar stelselmatig dat de kranten en media hem doodzwijgen. Maar in de praktijk hebben hij en zijn medestanders weinig te klagen. Sterker: ze krijgen geregeld de ruimte om tegenwerpingen te publiceren die in eerdere wetenschappelijke discussies al hoog en breed zijn weerlegd. Zo secuur volgen veel media de klimaatwetenschap namelijk ook niet.

De meeste krantenlezers en televisiekijkers maken uit hun optredens tenminste op dat er ook binnen de wetenschap andere opvattingen bestaan over het broeikasverhaal. In die zin is de strategie van de klimaatsceptici bijna geslaagd te noemen. Op zich hebben sceptische interventies zelden tot iets wezenlijks in de klimaatwetenschap geleid.

Maar de route via de wetenschap is een slimme. Die ondermijnt het vertrouwen in de gevestigde inzichten, en komt ook nog eens objectiever over dan zuiver ideologische bezwaren tegen klimaatmaatregelen die geld kosten of individuele vrijheden aantasten. (…)

Op zich is de wetenschap ervan simpel: meer CO2 warmt de aarde op. Het gaat erom of daar wat aan te doen valt, hoe dan en wie er betaalt voor wat er gebeuren moet. Dat is politiek. Daar botsen ideologieën. Daar gaat het om keuzes over solidariteit, over technologie en landsinrichting, kosten.

Het is wel zo helder als populisten als PVV’er De Mos zich nu openlijk in het klimaatdebat manifesteren: tegen de bemoeizucht van de klimaatmaffia, niet meer of minder. Minister Cramer zei donderdag in de Tweede Kamer dat de politiek zich geen oordeel over de wetenschap moet aanmeten. Dat kan nog sterker: laat de quasiwetenschappelijke klimaatsceptici eindelijk eens gewoon zeggen waar ze politiek staan.

Dat scheelt een hoop tijd, gehannes en verwarring.

Naschrift: Er klopt iets niet aan het plaatje dat twee politici over een wetenschappelijk onderwerp debatteren. Ligt het nou aan mij, of zou het niet logischer zijn dat de politici de uitgekrisalliseerde wetenschappelijk kennis aannemen, en op basis daarvan debatteren over de vraag wat er dan gedaan moet worden? De wetenschappers bedrijven wetenschap; de politici bedrijven politiek. Over politiek kan iedereen een mening hebben; over wetenschap is dat veel minder het geval. Daar draait het om feiten en verklaringen.

Klimaatbedrog

August 16, 2008

 

De meeste mensen hebben wel eens van iemand gehoord dat het hele klimaatverhaal bedrog is. Zo niet, dan kun je op internet vele suggesties in die richting vinden, ook van invloedrijke mensen zoals een Amerikaanse senator en populaire schrijvers. Het is allemaal een links complot om ons onze SUV’s en corrupte levenstijl te laten opgeven, en om de overheid (“roverheid”) meer macht te geven en ons geld af te troggelen. Een iets mildere variant claimt dat wetenschappers angst zaaien over klimaatverandering voor eigen financieel gewin. Hiermee gebruiken mensen het argument van “follow the money” dus om te impliceren dat wetenschappers liegen. Dat zet de wereld natuurlijk op z’n kop. “We’re not in for the gold”, zoals actieve blogger/wetenschapper Michael Tobis schrijft. Er wordt nooit een samenhangende uitleg gegeven hoe je duizenden wetenschappers een bepaalde theorie kunt laten aanhangen waarvan zij weten dat hij niet klopt. Het is een van de minst geloofwaardige complottheorieen die ik ooit gehoord heb.

 

Maar er is inderdaad opzettelijk klimaatbedrog geweest!

Afgelopen jaar werd er een wetenschappelijk artikel verspreid (vnl via een “sceptische” email listserv) waarin werd geclaimd dat de toename van atmosferisch CO2 werd veroorzaakt door oceaan bacterieen i.p.v. door menselijke activiteit. Het was zo geschreven dat het er geloofwaardig uitzag, inclusief wiskundige vergelijkingen en wetenschappelijk taalgebruik. Maar het was allemaal verzonnen.

 

De “sceptische” listserv, via welke het artikel een wijd publiek kreeg, stuurde een “hoax alert” 70 minuten later (nadat ze hadden uitgevonden dat de zogenaamde auteurs van het artikel niet bestonden). Maar toen had het verhaal zich via internet al als een virus verspreid. Email ketens, websites en radioprogramma’s deden al verslag van de ondergang van de global warming angstzaaierij.

 

Een interessant interview met de (anonieme) schrijver is hier. Hij/zij wilde laten zien dat vele “sceptici” achter alles aan lopen dat hun zienswijze ondersteunt, onafhankelijk van het waarheidgehalte.

 

Een interessante vraag is nu natuurlijk of dezelfde practical joke ook in de andere richting zou werken: Wat als iemand een artikel zou verzinnen waarin overdreven alarmerende beweringen worden gedaan, die lijnrecht tegen de huidige kennis en inzichten ingaan? Waarin bv wordt beweerd dat CO2 10 keer zo veel infrarood straling absorbeert als tot nu toe is gemeten, of zo iets dergelijks. Ik weet zeker dat er ergens wel iemand op zou staan om het einde van de wereld aan te kondigen. Maar ik zou verbaasd zijn als er ook klimaatwetenschappers achter zo’n onwaarschijnlijk verhaal zouden aanhollen. Zij zouden waarschijnlijk sceptisch zijn. In de ware zin van het woord in dit geval.

 

De hartelijke ontvangst die dit artikel in “sceptische” kringen genoot laat ook nog iets anders zien: Als de bewijsvoering tegen antropogene klimaatverandering is dat the extra CO2 in de atmosfeer een natuurlijke oorzaak heeft, impliceert dat toch dat CO2 inderdaad een belangrijke invloed op het klimaat heeft. Anders zou de bron van de extra CO2 niet relevant zijn voor klimaatverandering. Dit laat zien dat vele “sceptici” niet geïnteresseerd zijn in een samenhangende verklaring voor de geobserveerde veranderingen in z’n geheel. Er is geen global warming, of global warming komt door de zon, of door bacterieen, of global warming is goed voor ons. Je kunt een dergelijke onsamenhangende argumentatie vaak horen van een en dezelfde persoon. Blijkbaar hoeft een argument niet in het hele plaatje te passen, als het maar gebruikt kan worden om een vooropgestelde en wenselijke conclusie te ondersteunen.


%d bloggers like this: