Over mij

That's me

Ik ben atmosferisch wetenschapper, werkzaam in Nederland. Mijn onderzoeksveld is het gedrag van aerosolen (kleine deeltjes/fijn stof) in de lucht: hoe snel ze vormen, en hoe ze de wolkenvorming (en dus klimaat) beïnvloeden. Meer recent houd ik me ook bezig met het modeleren van atmosferisch transport en met andere klimaat en mitigatie gerelateerde onderwerpen. Om mijn werk in perspectief te kunnen plaatsen houd ik de (wetenschappelijke) literatuur op het gebied van klimaatverandering en luchtkwaliteit goed bij.

Ik heb Milieuhygiëne gestudeerd in Wageningen (luchtkwaliteit en voorlichtingskunde), en ben daarna gepromoveerd aan York University in Canada. De achtergrondfoto op mijn blog is gemaakt vanaf de Jungfraujoch in de Zwitserse Alpen, waar ik heb meegewerkt aan metingen van aerosolen en wolken.

Op deze blog zal ik voornamelijk over algemene klimaatzaken schrijven. Ik verkondig hier mijn eigen mening, maar wel gestoeld op wetenschappelijke kennis. Die wetenschappelijke kennis moet daarbij gewogen worden: Welke bewijsvoering en argumentatie is sterker dan de andere? Die afweging is deels subjectief, maar kan wel in meer of meerdere mate op wetenschappelijke inzichten gebaseerd zijn. Gelukkig maakt de wetenschappelijke wereld deze afweging ook als groep, en dat zorgt natuurlijk voor een veel gebalanceerder beeld (omdat subjectieve extremen worden “uitgemiddeld”, en omdat het voor 1 persoon onmogelijk is alle literatuur te lezen. Twee weten meer dan een, en honderden weten nog veel meer). Zo’n gebalanceerd beeld zie je bijvoorbeeld in de IPCC rapporten en in uitingen van overkoepelende wetenschappelijke organen (bv klimaatportaal en KNMI).

Ik schrijf hier op persoonlijke titel, en mijn mening komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van mijn werkgever.

Ik draag deze weblog op aan mijn grote broer, Joost.

Bart Verheggen

Advertisement

%d bloggers like this: