Wetenschappelijke handleiding bij het ‘Skeptics Handbook’

by

Er is nu een Nederlandse vertaling van de ‘Scientific Guide to Skeptics Handbook’. Geschreven door John Cook van SkepticalScience met assistentie van verscheidene klimaatwetenschappers, vertaald naar het Nederlands door Kristof Vandoorne. SkepticalScience is een bijzonder goede bron voor wetenschappelijk gefundeerde informatie over een scala van veel gehoorde “skeptische” argumenten. In het Nederlands geeft de site van het PCCC, Klimaatportaal, antwoorden op veel gehoorde vragen.

De grote lijnen van wat de wetenschap over door mensen veroorzaakte klimaatverandering weet  staan erin vermeld.

De “vingerafdrukken” van de menselijke hand in de huidige klimaatverandering zijn:

– Afkoeling van de stratosfeer (hogere luchtlagen)

– Minder warmte (infraroodstraling) ontsnapt naar de ruimte

– Meer warmte (infraroodstraling) keert terug naar de aarde

– ‘s Nachts warmt het meer op dan overdag

Deze “vingerafdrukken” komen overeen met wat je zou verwachten bij een versterkt broeikaseffect.

Tags: , , , , , ,

5 Responses to “Wetenschappelijke handleiding bij het ‘Skeptics Handbook’”

 1. Hans Says:

  ” ‘s Nachts warmt het meer op dan overdag”
  Die is leuk: de verklaring kan ook liggen in het Urban Heat Island.

  Het is een mager handboekje geworden.
  Onderwerpen die niet behandeld worden:
  – de invloed van de zon (Kleine IJstijd etc.)
  – eindigheid van fossiele brandstoffen
  – de afkoeling door La Nina eind 2007
  – de afkoeling door La Nina, die nu voor de deur staat

 2. Bart Says:

  Hans,

  Je laatste drie punten hebben niet veel te maken met klimaatverandering (ander issue of andere tijdsschalen). Bij de zon zou het overdag en in de stratosfeer meer opwarmen: tegengesteld aan wat is geobserveerd. Urban heat island draagt niet noemenswaardig bij aan de opwarming, zoals bv te zien aan het ruimtelijke patroon vd opwarming (urban heat islands in de Arctic? over de oceaan?); satellieten laten min of meer dezelfde mate van opwarming zien; opwarming hangt niet af vd windsnelheid (wat je wel zou verwachten als het aan UHI ligt.

  Al je zg argumenten staan trouwens op Skeptical Science vermeld…

 3. Hans Says:

  Het UHI beïnvloedt de temperatuursmetingen en daarmee de perceptie dat de temperatuur stijgt. Het UHI is nu net een van die “veel gehoorde skeptische argumenten”.

  In het Skeptics Handbook is er gekozen voor de temperatuursgegevens van GISS. Waarom niet voor de satellietmetingen van UAH of RSS?
  Waarschijnlijk omdat die metingen laten zien dat het in 1998 warmer was dan in 2010.

  Als het Skeptics Handbook niet in gaat op La Nina en de wereldwijde afkoeling die daarop volgt, dan kan het ook niet “veel gehoorde skeptische argumenten” weerleggen

 4. Bart Says:

  Waarschijnlijk omdat satellietmetingen “maar” 30 jaar terug gaan, terwijl in-situ metingen tot 1880 teruggaan.

  UHI: http://www.skepticalscience.com/urban-heat-island-effect.htm
  Satellites: http://www.skepticalscience.com/satellite-measurements-warming-troposphere.htm
  El Nino/La Nina: http://www.skepticalscience.com/el-nino-southern-oscillation.htm

 5. Rob de Vos Says:

  In situ metingen zijn prima, homogeniseren moet, maar dan wel graag transparant, dus met voor iedereen duidelijke methodiek en argumentatie. En dus niet zoals GISS dit doet: ergens tussen januari en oktober van dit jaar heeft GISS de temperatuurreeksen van De Bilt (en andere stations) bijgesteld. Resultaat: de reeks wijkt nog even sterk af van de Labrijnreeks, maar nu naar beneden. De temperatuurstijging lijkt nu nog spectaculairder dan begin dit jaar. En oh ja: GISS heeft de gemiddelde jaartemperatuur voor 2010 in De Bilt alvast (oktober) maar meegenomen in haar database: 9,36 graden Celsius. In situ metingen worden op deze manier even betrouwbaar als de homogenisatiemethode die gebruikt is. Zie http://www.klimaatgek.nl

  Vriendelijke groet van een scepticus,

  Rob de Vos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: