Wetenschappers onder vuur

by

(English version here) (Ook verschenen als ECN blog)

Wat doe je als je het niet eens bent met de wetenschap (of met de politieke implicaties ervan), maar geen steekhoudende argumenten voor je positie hebt?

Dan probeer je in het computersysteem van een gerenommeerd instituut in te breken, om de gestolen emails en documenten via internet te verspreiden. Als je vangst maar groot genoeg is, valt er vast wel iets in te ontdekken dat je kunt gebruiken om de wetenschappers in verlegenheid te brengen. Vooral emails die zijn geschreven voordat de schrijver koffie heeft gedronken zijn daartoe heel geschikt.

Zo ongeveer moeten de hackers hebben geredeneerd die in de webserver van de Climate Research Unit (CRU in Engeland) hebben ingebroken, en emails van de laatste 13 jaar hebben gestolen en verspreid.

Deze (illegale) actie heeft geleid tot een ware “blogstorm” op internet, met deels voorspelbare reacties, alsof nu ineens alle bewijsvoering voor de menselijke invloed op het klimaat teniet is gedaan. Het is in die zin tekenend voor de snelheid waarmee zogenaamde “sceptici” hun conclusies trekken. Alsof de conclusie al klaar lag in een lade, die maar opengetrokken hoefde te worden. Perfecte timing, net voor de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen.

Ook de meest in het oog springende emails, zoals op diverse internetfora besproken, zijn relatief onschuldig als ze in de juiste context geplaatst worden. Sommigen laten wel een kijkje in de keuken zien van hoe de betreffende wetenschappers onder elkaar communiceren, en hier en daar hangt wat vuile was buiten. Dat wetenschappers zogenaamde “sceptici” geen warm hart toedragen kan nauwelijks verrassend genoemd worden. Vele emails laten (logischerwijze) meerdere interpretaties toe: Door een ideologisch getinte bril bezien kan het lijken alsof er dingen besproken worden die niet door de beugel kunnen. Terwijl eenzelfde email ook bezien kan worden als een directere manier om te zeggen wat later ook in een wetenschappelijk tijdschrift beschreven werd. Enkele klimaatwetenschappers hebben ook gereageerd en verschaffen de nodige context en uitleg (zie hier).

Duidelijk is dat in veel discussies hierover van een mug een olifant gemaakt wordt. Er is geen complot ontrafeld waaruit blijkt dat klimaatwetenschap bedrog is. De wetenschappelijke basis voor klimaatverandering staat nog even stevig als tevoren, al het geschreeuw van het tegendeel ten spijt.

Advertisement

Tags: , ,

13 Responses to “Wetenschappers onder vuur”

 1. John Says:

  “Wat doe je als je het niet eens bent met de wetenschap (of met de politieke implicaties ervan), maar geen steekhoudende argumenten voor je positie hebt?”

  Welke steekhoudende argumenten staan dan in uw blog?

  “Vele emails laten (logischerwijze) meerdere interpretaties toe: Door een ideologisch getinte bril bezien kan het lijken alsof er dingen besproken worden die niet door de beugel kunnen.”

  Laat me u verwijzen naar het blog van Willis Eschenbach. Iemand die uit de eerste hand een “interpretatie” kan gegeven.
  http://omniclimate.wordpress.com/2009/11/24/willis-vs-the-cru-a-history-of-foi-evasion/

  “De wetenschappelijke basis voor klimaatverandering staat nog even stevig als tevoren, al het geschreeuw van het tegendeel ten spijt.”

  Het lijkt mij vrij normaal dat wetenschappers elkaar kunnen controleren. Ik herinner me nog de ophef omtrent het onderzoek naar koude fusie van Fleischmann en Pons.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kernfusie

  Mag ik veronderstellen dat u bekend ben met de Wetenschappelijke Methode?
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_methode

  Vooral van beland daarin:
  “Een ander belangrijk aspect is dat experimenten die leiden tot het verwerpen van een hypothese door verschillende wetenschappers moet worden uitgevoerd om te voorkomen dat de resultaten gebaseerd zijn op vooroordelen, verwarring, of fraude”

  Het zou verfrissend zijn als alle pro klimaatverandering wetenschappers eens hun arrogantie zouden afschudden en zich eens als echte wetenschappers om de onverkwikkelijke zaken bij het CRU en het NIWA zouden bekommeren. Dit ongeacht de herkomst van de e-mail.

  Struisvogel wetenschap.

 2. Marco Says:

  @John:
  Interessant dat je het NIWA noemt, maar vergeet te melden dat dat duidelijk laat zien (met een voorbeeld) waarom correcties uitgevoerd moeten worden. Iets dat de NZCSC wist. En niet deed. En dus foute resultaten kreeg. En dus met valse claims kwam over fraude. En dan begin jij over struisvogel wetenschap?

  Verder is Willis Eschenbach geen wetenschapper, dus je claim dat wetenschappers andere wetenschappers moeten kunnen controleren is eigenlijk niet van toepassing. Echter, voor de HADCRU dataset is 98% van alle data beschikbaar, en het overgrote deel van alle grids kan dus gewoon gereproduceerd worden zonder die 2% extra data. Ofwel, de controle is allang mogelijk met vrijelijk toegankelijke data! Waarom men dat dan niet doet? Omdat je dan moet weten wàt je doet, en dat is bij Eschenbach niet het geval.

  Verder is van GISTEMP alle data beschikbaar. GISTEMP geeft meer opwarming, dus val vooral HADCRU3 aan!

 3. Bart Says:

  Ik had het over het gebrek aan steekhoudende argumenten om de wetenschappelijke consensus naast je neer te leggen. Als je beweert dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers het bij het verkeerde eind heeft, moet je met goede argumenten komen. Die heb ik in uw bijdrage hier niet kunnen vernemen.

  Kijk hier voor wat de wetenschappelijke consensus in grote lijnen inhoudt, inclusief de basale argumentatie ervoor en links naar meer gedetailleerde uitleg.

  Als u bij uw dokter komt en bij en hoog en laag beweert dat hij/zij het bij het verkeerde eind heeft (op basis van een half uurtje googlen), heeft uw dokter meer reden om u arrogant te noemen dan andersom, lijkt mij. (See e.g. this webiquette)

  Zeer relevant is de bijdrage van Oreskes: How do we know we’re not wrong? Als u geïnteresseerd bent in hoe de wetenschappelijke methodes (meervoud) van toepassing zijn op klimaatonderzoek, is dat verplichte literatuur. (Presentatie en boekhoofdstuk)

 4. Anonymous Says:

  “Die heb ik in uw bijdrage hier niet kunnen vernemen.”.
  Kijk dat is nu juist wat ik bedoel, zie de link naar Willis Eschenbach blog. Ik krijg sterk de indruk dat u niet eens de moeite heeft genomen zijn relaas onbevooroordeeld te lezen. Daaraan toegevoegd, de drogreden dat hij geen “wetenschapper” is doet niets af aan zijn, eufemistisch gezegd, belabberde ervaring met het CRU.

  “Als je beweert dat de overgrote meerderheid van de wetenschappers het bij het verkeerde eind heeft, moet je met goede argumenten komen.”
  Geheel mee eens! Maar … dat betekent wel dat die zelfde overgrote meerderheid wetenschappers tenminste de moeite moeten nemen om onderzoek data beschikbaar te stellen en daarover met open vizier in discussie te willen gaan. De door u beschreven mentaliteit is niet alleen van deze tijd, b.v. in 1564 liep Galileo ook tegen een “overgrote meerderheid” in en kwam daardoor in grote problemen, maar vandaag de dag wordt hij wel gezien als de vader van de moderne astronomie.

  “Kijk hier voor wat de wetenschappelijke consensus in grote lijnen inhoudt, inclusief de basale argumentatie ervoor en links naar meer gedetailleerde uitleg.”
  In één zin zowel “consensus” als “in grote lijnen”. Het lijkt erop dat dit alleen van toepassing is voor de “pro klimaatverandering wetenschappers”, een heerlijk onderonsje. Andersdenkende passen blijkbaar niet in dit plaatje, die zorgen alleen maar voor verstoring doordat ze (de moed) hebben tegen de stroom in te zwemmen. Naar mijn bescheiden mening kan consensus alleen worden bereikt als via een goede discussie alle standpunten leiden tot een voor alle partijen aanvaardbaar standpunt. Zelfs dan betekent het bereiken van consensus niet dat een andere mening van tafel geveegd kan worden. Hoe vaak worden wetenschappelijke theorieën (op basis van algemene consensus) niet bijgesteld door voortschrijdend inzicht? Een veronderstelling is een stelling die (nog) niet bewezen is. Het is mogelijk zeer veel bewijzen te verzamelen die een veronderstelling steunen, maar één enkel experiment met negatief resultaat is voldoende om de veronderstelling invalide te verklaren.

  “Als u bij uw dokter komt en bij en hoog en laag beweert dat hij/zij het bij het verkeerde eind heeft (op basis van een half uurtje googlen), heeft uw dokter meer reden om u arrogant te noemen dan andersom, lijkt mij. (See e.g. this webiquette)”
  Ik denk dat uw analogie niet juist is. De huisarts verwacht juist tegenwoordig een mondige geïnformeerde patiënt. Laat ik nu een huisarts hebben die dit wel degelijk op prijs stelt. Mijn huisarts heeft ook trouwens geen bezwaar als ik een second opinion wil als ik het niet met hem eens ben.

  De referencie naar “webiquette” geeft mij het gevoel dat u de vorm van de reactie meer waarde toekent dan de inhoud ervan. Toch de volgende reactie hierop. In mijn reacties op uw blog heb ik u niet éénmaal getutoyeerd. In uw reactie op mijn reactie doet u niets anders dan tutoyeren zonder dat daar overeenstemming over is. Tutoyeren wordt door veel mensen als onbeleefd beschouwd als men elkaar niet kent. Volgens de “etiquette” wordt eenieder geacht om een ander met u aan te spreken, totdat één van beiden het initiatief neemt aan te geven dat het niet langer noodzakelijk is aangesproken te worden met u.

  Graag wil ik u erop attent maken dat in mijn reactie(s) nergens een uitspraak doe over de validiteit van de “klimaat data”. Ook neem ik geen pro of contra standpunt in over klimaatverandering. Het enige wat ik probeerde voor het voetlicht te brengen is de naar mijn mening onwetenschappelijke houding jegens andersdenkenden.

 5. John Says:

  I rest my case:

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6936328.ece

  Zie vooral:
  Roger Pielke, professor of environmental studies at Colorado University, discovered data had been lost when he asked for original records. “The CRU is basically saying, ‘Trust us’. So much for settling questions and resolving debates with science,” he said.

  Tja…

 6. Bart Says:

  John/anonymous,

  Godwin’s law van klimaatverandering: Galileo steekt vroeg of laat de kop op. “They laughed at Galileo, but they also laughed at Bozo the clown” (from Carl Sagan I believe.) Daar komt bij dat de weerstand tegen Galileo niet van wetenschappelijke aard was, maar hij liep veeleer op tegen het kerkelijke establishment (en de grote macht die de kerk ook op andere terreinen uitvoerde).

  Het zal best dat Eschenbach belabberde ervaringen had met zijn FOI aanvraag bij CRU; ik heb een deel van zijn relaas gelezen (doch niet alle 20 pagina’s emails over en weer). Het doet niets af aan het feit dat de aarde opwarmt en dat de menselijke hand daarin overduidelijk is. Ook al is een wetenschapper nog zo’n [bliep], en ook al zou de hockeystick helemaal niet kloppen (ondanks ca. 8 andere reconstructies die min of meer hetzelfde beeld laten zien), dat zou aan dat feit niets afdoen. Een email die ook mijn wenkbrauwen doet fronsen zorgt er nog niet voor dat het Groenlands smeltwater weer bevriest.

  Heeft u de presentatie van Oreskes gelezen? Die raakt m.i. precies aan waar het in onze discussie hier om draait.

  Uw onderonsje van pro-AGW wetenschappers is een onderonsje van 97% van de relevante wetenschappers (zie bv hier, maar ook door het lezen van wetenschappelijke artikelen en het bijwonen van relevante conferenties kom je er snel achter dat het woord ‘ondersonsje’ de massaliteit van de wetenschappelijke steun voor dit plaatje sterk onderschat). Andersdenkenden zijn absoluut welkom, zolang ze maar wel volgens de wetenschappelijke spelregels spelen: Alle relevante data meenemen, basale fysica erkennen, het in context plaatsen van hun interpretaties, etc. Anders is het niet meer dan het herkauwen van allang ontkrachte argumenten, en inderdaad, daar is in de wetenschap geen plaats voor. Tough luck; try harder next time.

  Het zien van een vogel in de lucht is geen afdoende bewijs dat zwaartekacht slechts een hersenspinsel van Newton was. Mondig zijn is iets anders dan dingen verzinnen die er niet zijn, en een uitleg daarvan keihard naast je neer blijven leggen. Probeer maar eens een jarenlange discussie aan te gaan met uw dokter over de hypothese dat AIDS niet veroorzaakt wordt door HIV. Eens kijken hoe lang hij open blijft staan voor uw ‘ruimdenkendheid’.

  Mijn’webiquette’ is bedoeld voor mensen die geen specialistische kennis van zaken hebben. Oftewel, voor als u of ik naar de dokter gaan, of voor u als u met een wetenschapper wilt discussiëren over diens tak van sport (ervan uitgaande dat u geen klimaatwetenschapper bent). Ik pleit ervoor enige bescheidenheid in acht te nemen als u met iemand praat over een onderwerp waarin de ander gespecialiseerd is, maar uzelf niet. Klinkt heel redelijk, dacht ik zelf.

  Ik ben gewend (bijna) iedereen met jij/je aan te spreken. Misschien is hier sprake van een generatie-conflict. Wellicht ten overvloede, iedereen staat vrij mij te tutoyeren (wat volgens mij steeds meer gebruikelijk wordt).

 7. Marco Says:

  @John:
  Daar gaan we weer met een flauwe aanval op de data. Ten eerste is er het GHCN. Dat heeft alle data. Ten tweede, de data kan terugberekend worden. Ten derde, ik denk dat je heel weinig wetenschappers zult vinden die hun ruwe data van tien jaar geleden nog kunnen vinden. Sterker nog, ik ken nogal wat wetenschappers die alleen hun ‘value-added’ data opslaan.

  Maar goed, het past in het gezegde “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”.

 8. Bart Says:

  John,
  Ik zie dat Gavin Schmidt op dezelfde timesonline post heeft gereageerd: “[Response: No. The original data is curated at the met services where it originated. – gavin]”

 9. John Says:

  Vooral eerst mijn excuses betreffende de anonymous reactie. Ik had de reply al ingevuld maar niet naam en e-mail toen ik submit comment uitvoerde.

  Toch nog maar ten overvloede aangehaald uit mijn vorige (anonymous) reactie:
  Graag wil ik u erop attent maken dat in mijn reactie(s) nergens een uitspraak doe over de validiteit van de “klimaat data”. Ook neem ik geen pro of contra standpunt in over klimaatverandering. Het enige wat ik probeerde voor het voetlicht te brengen is de naar mijn mening onwetenschappelijke houding jegens andersdenkenden.

  Nogmaals (zucht), mij gaat het niet om de “data”, maar om de mentaliteit en houding van de betrokken wetenschappers t.o.v. de “andersdenkenden”. Al mijn vorige reacties zijn hierop gericht. De verwijzing naar uw “webiquette”, al in uw eerste reactie, was daarom al onnodig omdat een discussie hierover niet voorbehouden is aan “klimaatwetenschappers”.

  Zie ook:
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html

  “Godwin’s law van klimaatverandering: Galileo steekt vroeg of laat de kop op.”

  De echte Wet van Godwin is de volgende:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

  Ik neem maar even aan dat dit voor u, naar analogie van de echte wet, betekent:
  Degene die Galileo als eerste noemt heeft automatisch verloren, ongeacht het onderwerp dat werd besproken.

  Ik zal in mijn verlies berusten.

  John.

 10. Bart Says:

  Met de knipoog naar Godwin’s law wilde ik alleen maar zeggen dat Galileo vaak de kop opsteekt in publieke klimaatdiscussie’s (i.e. niet op wetenschappelijke conferenties of artikelen) en dat die vergelijking in vrijwel alle gevallen absoluut mank gaat. Het heeft wat mij betreft niets met ‘verlies’ te maken.

  Als het u niet om data gaat, maar om de vorm van de discussie, lijkt mij mijn webiquette nog steeds relevant. Noem alle wetenschappers fraudeurs (“worst scientific scandal of our time” waarnaar u een link gaf) en elke constructieve discussie is natuurlijk zoek. Of zou uw dokter daar heel anders op reageren?

 11. Kees le Pair Says:

  Je hoeft niet helemaal naar Galileo terug. De wetenschappelijk directeur van het KNMI moest destijds ook van een minister vertrekken. Hij geloofde op goede gronden niet in de klimaatmodellen. En dat kon een minister die klimaatverandering door de mens tot pijler van haar beleid gemaakt had, niet hebben.

 12. Bart Says:

  Kees,

  Over de “op goede gronden” die jij Tennekes nageeft valt te twisten. Ik heb gehoord van onderzoekers die indirect met hem te maken hadden en hoe hij een loopje nam met de wetenschappelijke kennis op klimaatgebied. Een goede menglaagmeteoroloog maakt niet automatisch een goede klimatoloog. (Al ben ik wel onder de indruk van Gerrit Hiemstra’s kennis over het klimaat, moet ik toegeven)

 13. Staatssecretaris Atsma ontvangt ‘Staat van het Klimaat 2010′ | Klimaatverandering Says:

  […] was er ophef door de inhoud van openbaar gemaakte e-mails van de Climate Research Unit in Engeland. Ook werden enkele fouten in het laatste IPCC rapport aan het licht. Deze […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: