Posts Tagged ‘PBL’

Climate Science Survey – the questions

October 8, 2012

In the spring of 2012, a large scale climate science survey was held amongst 6500 scientists studying various aspects of global warming. The survey was spearheaded by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL), where I was responsible for the execution and analysis during the first half of 2012.

The objective of this study is to gain insight into how climate scientists perceive the public debate on the physical scientific aspects of climate change. More info about the survey was posted on the PBL website at the time, which has recently been updated to include a link to the survey questionnaire. Please note that the survey is no longer active.

Some confusion has arisen over the status of this survey. I responded at WUWT in an attempt to clarify:

We undertook a survey in March/April of this year (which, as Hans Labohm mentioned in a comment on WUWT, had been previewed by a variety of people with different viewpoints). Some respondents, e.g. Timothy Ball, asked to see the questions again. After internal consultation, we decided to publish the survey questions on the institute’s website, so that they are viewable to all. We contacted the survey respondents to inform them of the questions being available to view. I informed Dr Ball of this as well, to follow-up on my earlier email to him.

Our email to all respondents, informing them of the fact that the survey questions are available on the web, was apparently misunderstood to mean that we were again soliciting responses to a survey; this is however not the case. Roger Pielke Sr had already put a notice about the survey on his blog, which he has since updated after an email clarifying that this is an inactive survey, to which he had previously responded.

Below we (Bart Verheggen and Bart Strengers) reply to some of the more substantive questions regarding the survey questions raised on WUWT. However, we will not discuss results or the survey sample at this point in time. We will do so when our manuscript has been accepted.

(more…)

PBL checkt het vierde IPCC rapport (AR4 wg2): Commentaar van de media verschilt nogal

July 6, 2010

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het vierde IPCC rapport (AR4 wg2) gecheckt op fouten en onvolkomenheden. Alleen het onderdeel over de regionale effecten van klimaatverandering (een onderdeel van werkgroep 2) is onder de loupe genomen. Dat behelst dus niet de globale effecten en ook niet de vraag hoe en waarom het klimaat veranderd.

Persbericht:

Hoofdconclusies VN-klimaatpanel over regionale gevolgen klimaatverandering overeind

Samenvatting van het rapport:

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft, op verzoek van de minister van Milieu, de wetenschappelijke basis onderzocht van de belangrijkste conclusies die het IPCC in het Vierde Klimaatrapport van 2007 trekt ten aanzien van de mogelijke regionale gevolgenvan klimaatverandering. Deze conclusies zijn over het algemeen goed onderbouwd en bevatten geen enkele significante fout. De bijdrage van Werkgroep II aan het Vierde Klimaatrapport bevat ruimschoots bewijs dat regionale gevolgen van klimaatveranderingal worden waargenomen; de inschatting is dat deze gevolgen in de meeste delen van de wereld tot aanzienlijke risico’s kunnen leiden als de temperatuur verder stijgt. In sommige gevallen had de onderbouwing van de conclusies echter transparanter behoren te zijn. Hoewel expertbeoordelingen essentieel zijn in wetenschappelijke assessments, beveelt hetPBL aan om de transparantie van deze beoordelingen in toekomstige IPCC-rapporten te verbeteren. Bovendien zijn de onderzochte conclusies in hoge mate een selectie vande belangrijkste negatieve gevolgen van klimaatverandering. Hoewel deze selectie voor het Vierde Klimaatrapport was goedgekeurd door de lidstaten van het IPCC, adviseert het PBL om in het Vijfde Klimaatrapport het volledige spectrum van regionale gevolgen met de bijbehorende onzekerheden in de samenvattingen te vermelden. Om fouten en tekortkomingen zo veel mogelijk te voorkomen moet het IPCC meer gaan investeren in de kwaliteitscontrole.

De volgende aanbevelingen worden gedaan (uit de presentatie):

- Maak onderbouwing conclusies transparanter
- Geef volledig spectrum van regionale gevolgen weer
- Investeer meer in de kwaliteitscontrole
- Investeer meer in kennisopbouw

Het tweede punt raakt aan de kritiek dat werkgroep 2 de negatieve effecten meer in de schijnwerpers zet dan eventuele positieve effecten. Daar zegt het PBL rapport het volgende over:

Vierde AssessmentIPCC had focus op waarschijnlijke negatieve gevolgen

Deze ‘risicogerichte benadering’ is op zich goed te verdedigen:

- Politiek wil attent worden gemaakt op mogelijke bedreigingen en ontregelingen

- Samenleving prima in staat op positieve veranderingen te reageren, maar beleidsreactie is vaak vereist bij negatieve gevolgen

- Positieve en negatieve gevolgen kan je niet optellen

Maar kan nu beter op twee manieren worden aangevuld:

1. Geef ook rol van andere factoren dan klimaat aan, alsmede eventuele positieve effecten

2. Geef ook ‘worst case’ risico’s aan – kleine of onbekende kansen, grote gevolgen

Dit leidt tot een gebalanceerder overzicht van de regionale gevolgen voor water, voedsel, gezondheid, kustgebieden en ecosystemen

In combinatie met de eerste aanbeveling is het inderdaad belangrijk om transparant en expliciet te zijn over de gemaakte keuzes (bijv. een ‘risicogerichte benadering’) en de redenen daarvoor.

Enkele reacties van de media, waaruit aardig blijkt hoe verschillend de reactie op eenzelfde document kan zijn:

Telegraaf:

PBL kritiseert conclusies klimaatpanel

Financieel Dagblad:

Conclusies VN over klimaat overeind

En daar tussen in de Volkskrant:

Klimaatrapport kon wel wat beter;
Belangrijkste conclusies van klimaatpanel VN blijven overeind

Wel jammer dat veel media (inclusief het NOS journaal van 5 juli) niet heel duidelijk maken dat het alleen om de regionale hoofdstukken uit werkgroep 2 (klimaateffecten) gaat.

Update: Deze quote uit de volkskrant is (waarschijnlijk onbedoeld) cynisch:

De conclusie van het Planbureau is een optimistische. (…) Snelle opwarming door het broeikaseffect leidt wereldwijd tot problemen, vaak voor miljoenen mensen.

Huh? Wat een rare definitie van optimistisch… Tussen die twee zinnen, gemarkeerd door (…), staat de uitleg:

De centrale inzichten van het IPCC blijven overeind.

Oh, dus dat wordt er tegenwoordig onder optimistisch verstaan!

Assessing an IPCC assessment. An analysis of statements on projected regional impacts in the 2007 report

July 5, 2010

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has found no errors that would undermine the main conclusions in the 2007 report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on possible future regional impacts of climate change. However, in some instances the foundations for the summary statements should have been made more transparent. The PBL believes that the IPCC should invest more in quality control in order to prevent mistakes and shortcomings, to the extent possible.

And from the presentation slides, regarding the focus of this assessment:

Media reported on errors in regional chapters of the Working Group II Report (impacts. adaptation, and vulnerability to climate change)
􀂃
Investigation focused on 8 regional chapters in Working Group II Report, and on carry-over in summary of the IPCC Synthesis Report
􀂃
Reports Working Groups I and III not investigated

Media reported on errors in regional chapters of the Working Group II Report (impacts. adaptation, and vulnerability to climate change)􀂃Investigation focused on 8 regional chapters in Working Group II Report, and on carry-over in summary of the IPCC Synthesis Report􀂃Reports Working Groups I and III not investigated


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers